Regulamin korzystania z voucherów benefitowych
Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym www.polishnature.pl.

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci ustalonego przez
Sprzedawcę ciągu znaków i cyfr, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w
sklepie internetowym www.polishnature.pl prowadzonym przez Sprzedawcę.

Sprzedawca –Balsam sp zoo ul Ostrobramska 101a 04-041 Warszawa wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000756434.

Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje Kod rabatowy.

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu
internetowego www.polishnature.pl.

Sklep – sklep internetowy www.polishnature.pl, sprzedający za pośrednictwem
Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod
adresem internetowym www.polishnature.pl.

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów
znajdujących się w sklepie internetowym www.polishnature.pl.


II. Warunki ogólne:

 1. Kod jest jednorazowy.
 2. Aby dokonać płatności kodem, należy go wpisać w oznaczone miejsce na stronie
  zamówienia.
 3. Kody nie mogą być wymieniane na gotówkę, nie ma też możliwości wydawania
  reszty z Kodów w przypadku, gdy wartość transakcji jest mniejsza niż wartość
  nominalna Kodu.
 4. Kody można łączyć. W tym celu po wprowadzeniu pierwszego kodu należy
  nacisnąć przycisk zastosuj następnie wprowadzić kolejny kod i ponownie
  zatwierdzić.
 5. W przypadku, gdy wartość Kodu jest mniejsza niż wartość transakcji,
  Użytkownik dopłaca pozostała kwotę zgodnie z dostępnymi opcjami w sklepie
  www.polishnature.pl.
 6. Reklamacje i zwrot towarów zakupionych przez płatność kodem odbywa się na
  zasadach zawartych w regulaminie sklepu www.polishnature.pl.
 7. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem, reguluje
  Regulamin sklepu www.polishnature.pl, a także przepisy prawa polskiego, a przede
  wszystkim kodeksu cywilnego. Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2021
  roku.